Disclaimer

Bakker Goedhart heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de samenstelling van deze website. Desondanks kunnen aan de inhoud van deze website geen rechten worden ontleend en accepteert Bakker Goedhart geen aansprakelijkheid voor eventuele onvolledigheden of onjuistheden in de informatie of voor schade, dan wel andersoortige gevolgen die voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik of het niet beschikbaar zijn van de informatie op deze website.

Rechten

De auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website, waaronder onder meer begrepen logo’s, video, tekst en foto’s behoren toe aan Bakker Goedhart. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze internetsite worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bakker Goedhart.

Speciale dank gaat uit naar mevrouw J. Schrik-Borgesius omdat zij onze kennis van onze familiehistorie heeft verbeterd en met waardevolle stukken heeft aangevuld.

Cookies

Cookies verzamelen informatie die nodig is voor het juist functioneren van een website. Cookies op deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor je pc, laptop, telefoon of tablet.

De website van Bakker Goedhart gebruikt cookies van Google analytics en een specifieke cookie om op te slaan of het introfilmpje getoond dient te worden of niet, dit ten behoeve van de usability van de website. Aan de hand van deze cookies kunnen we verbeteringen aan de site doorvoeren.

Cookies kun je altijd zelf via je browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind je onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal als je cookies uitschakelt.

Deze website kan (hyper)links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van Bakker Goedhart. Bakker Goedhart is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Door de websites te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.